Werkwijze Oefentherapie

Nadat u zich bij ons heeft aangemeld wordt er een afspraak met één van onze therapeuten gemaakt. U wordt ingepland bij de therapeut die met zijn specialisaties het beste aansluit op uw vraag. Tevens wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de behandeltijden die voor u passend zijn. Gedurende de gehele behandeling wordt u steeds door dezelfde therapeut behandeld.

Tijdens de eerste behandeling vindt er een intakegesprek plaats. In dat gesprek zullen wij u verder informeren over de inhoud van de therapie, de vergoedingen en de doelen. Daarna wordt de klacht besproken en volgt een oefentherapeutisch onderzoek. Tijdens het onderzoek bekijkt en bespreekt de therapeut allereerst welke factoren van invloed (kunnen) zijn op de klacht. Daarna wordt de gehele houdingsopbouw bekeken en onderzoekt de therapeut de aangedane locaties, om zo de oorzaak en de aard van de klacht vast te stellen.

Na het onderzoek wordt er samen met u een behandelplan en -doel opgesteld. 

Het behandelplan brengt een scala aan mogelijke oefeningen met zich mee. Dit kan houdingcorrigerend, spierversterkend, mobiliserend, stabiliserend of ontspannend zijn. Wat er nodig is, is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek, de individuele mogelijkheden en de gestelde doelen.

U haalt het meeste uit de therapie als u zelf een actieve rol speelt. De therapie bestaat uit training, advies en begeleiding. Het is van belang dat u leert begrijpen en voelen hoe en waarom bewegingen het best op een bepaalde manier kunnen worden uitgevoerd. Want: een belangrijke voorwaarde voor een blijvend resultaat is inpassing van het geleerde in het dagelijks leven. Onze specialistische en motiverende aanpak ondersteunt u hierbij. 

Behandelingen worden gegeven in één van onze praktijkruimtes in het Zorghoes in Horst, 't Laefhoes in America of -indien noodzakelijk- bij u thuis. Elke behandeling duurt ca. 30 minuten en is in principe individueel. Soms is het echter beter om daarnaast ook in groepsverband te oefenen. Als dit aan de orde is zal de therapeut dit met u bespreken.

E-mailen
Bellen
LinkedIn