Kwaliteit

CesarHorst werkt doelgericht, systematisch en praktisch in een vriendelijke en vertrouwde sfeer. Voortdurend wordt gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van onze zorgverlening. 


Kwaliteit staat bij ons is een hoog vaandel. De praktijk spant zich in, de zorgverlening steeds te baseren op specifieke deskundigheid, actuele ontwikkelingen binnen de oefentherapie Cesar en recente wetenschappelijke inzichten. Alle bij ons werkzame therapeuten zijn aangesloten bij de beroepsvereniging VVOCM. De praktijk bindt zich daarmee aan de normen, richtlijnen en protocollen die binnen de beroepsgroep gelden. 

Alle werkzame therapeuten bij CesarHorst ondernemen activiteiten om te voldoen aan de eisen voor inschrijving in het kwaliteitsregister Paramedici. Dit kwaliteitsregister Paramedici is van kracht sinds 2001. Alle werkzame therapeuten bij CesarHorst staan sinds de start van het kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven en voldoen daarmee aan de geldende eisen. 

Ook de zorgverzekeraars stellen steeds meer eisen aan de praktijkvoering en de kwaliteit van de zorg. Als moderne zorgverlener volgt CesarHorst deze richtlijnen.E-mailen
Bellen
LinkedIn